Sürücü Kursu Programı

Sürücü kurslarının kursiyer, muhasebe, sınav işlemleri, personel ve istatistik işlemlerini, dönem ders programlarını takip edip, tüm matbu evrakların grafik ve text yazıcılardan dökümlerini alıp, sınav listelerini MEB’in yeni sınav sistemine göre hazırlamış olduğu programa aktarabilirsiniz. Kullanıcı ve yetki tanımlama özelliği ile istenmeyen girişleri engelleyebilirsiniz.

Ürün Özellikleri

 • Sınırsız sayıda öğrenci kaydı yapma ve grup açabilme
 • Kursiyerlerin sınıfa dağılımı ve aday numarası verme
 • Sertifika, Müracaat, Savcılık, Ön kayıt formu dökümü alabilme
 • Ödeme planı dökümü alabilme
 • Öğrenci kimlik kartlarını tek tek, bir sayfada çoklu veya ders programlı döküm alabilme
 • Ek-7 ve Ek-7A formları dökümünü alabilme
 • K belgesi basımı (Öğrenci ve usta öğretici bilgileri ile)
 • Trafik tescil belgeleri (Müracaat, bilgi isteme, sicil kartı, bildirim formu, TRSF1, TRSF2) ve tanımlanabilir yeni formlar
 • 100 ceza puanı belgeleri (başvuru, eğitim belgesi) dökümü alabilme
 • Kursiyer bazında yoklama listesini alabilme
 • Eksik evrak takibi, özel grup dönem listelerini alabilme
 • Grup yoklama ve grup eksik evrak listelerini alabilme
 • Kursiyerlerin cihaz-protez bilgilerini girebilme
 • Kursiyerlerin özel notuna girilen bilgiyi kursiyer kartında görebilme
 • Kursiyerlerin kartında gecikmiş taksitler varsa uyarı alabilme
 • Kursiyere ait evrakları taratıp arşivleyebilme
 • Kursiyer formlarını çıktı almadan ön izlemesini görebilme
 • Kursiyer kayıt evraklarının tarih bilgilerini girip, evrak süresi dolanlar ve dolacakların listesini alabilme
 • Ödeme planı girilmemiş kursiyer kayıtlarının kartında uyarı alabilme
 • Formlara sürücü kursuna ait logo ekleyebilme
 • G sınıfı veya Operatörlük olarak kaydedilen kursiyerlerin iş makinesi türünü seçebilme ve listelerini alabilme
 • SGK’ya bildirilen kursiyerlerin takibi
 • Ücretsiz okuyan kursiyerlerin aile fertlerinin bilgilerini tutabilme ve dökümünü alabilme
 • Kursiyere ait sağlık raporu bilgilerini saklayabilme ve dökümünü alabilme
 • Kursiyerlerin kartında kursiyerin yaş bilgisini görebilme
 • Kursiyerleri arşivleyebilme
 • Kursiyere tahsilat makbuzu kesimi (Nakit, çek, havale, kredi kartı, posta çeki vb.)
 • Açık ve kapalı fatura kesip dökümlerini alabilme
 • Makbuz, sınav harcı ve diğer borçların takibini yapabilme
 • Kredi kartı ile ödeme alabilme ve tutarın kasada veya bankada görünmesini sağlama
 • Kursiyer taksit ödemelerine gecikme cezası hesaplatabilme
 • Makbuz, sınav harcı ve diğer borç iade işlemlerini yapabilme
 • Sınav harçlarını ayrı ayrı teorik sınav harcı ve direksiyon sınav harcı şeklinde tutabilme ve listelerini alabilme
 • Banka tanımlarını yapabilme ve bakiye durumlarını görebilme
 • Avukat tanımlarını yapabilme ve bakiye durumlarını görebilme
 • Bankaların komisyon oran tanımlarını yapabilme
 • Kursiyerlere iskonto uygulama, iskonto bilgileri ile fatura dökme ve listesini alabilme
 • Geçmiş ödemelere yönelik kesilen makbuz ve fatura dökümlerini alabilme
 • Sürücü kursunun gider ve gelirlerini detaylı olarak takip edebilme
 • Personel maaş, avans ödemelerini takip edebilme ve hesap ekstrelerini alabilme
 • Ödeme yapanların / yapmayanların / iadelerin detaylı listelerini alabilme
 • Sınav harcını ödeyenlerin / ödemeyenlerin / iadelerin detaylı listelerini alabilme
 • Makbuz, sınav harcı, diğer borç, kapalı - açık fatura, gelir ve giderlerde yapılan işlemlerin raporlarını kullanıcı isimlerine göre alabilme
 • Sürücü kursunun gelir ve gider kalemlerinin detaylı listelerini alabilme
 • Senedi olmayanların listesini alabilme
 • Kasa defteri / Faaliyet ve Genel Durum raporlarını dökebilme
 • Detaylı faaliyet raporu (Aylara göre) alabilme
 • Kapalı / Açık fatura listelerini dökebilme
 • Senetleri ihbara / avukata ve bankaya yollayabilme
 • İhbarlı / avukat ve bankadaki senetlerin listesini alabilme
 • Kursiyere, gruba, numaraya, mesleğe, il, ilçe, ihbar, avukat ve bankaya göre etiket dökümlerini alabilme
 • E-mail yollayabilme
 • Sınav listesi tanımlayabilme (Özel / Otomatik)
 • Ek-8 yazılı, Ek-9 direksiyon, karışık ve toplam sınav listelerini hazırlayabilme
 • Teorik ve direksiyon sınav listelerini (Excel, Access, HTML, XML, PDF) aktarabilme
 • Ek-8 ve Ek-9 dökümlerini T.C. Kimlik numarasına göre alabilme
 • Ek-9 dökümünü plakaya veya usta öğreticiye göre çıkarabilme
 • Sınav haklarına göre otomatik borçlandırma ve sertifika alanlar çizelgesi doğrultusunda toplu fatura kesebilme
 • Sınava girecekler bazında kursiyerlerle ilgili her türlü form basabilme
 • Teorik veya direksiyon sınav listelerinde grup bazında ve sertifika bazında derslere göre başarı listesi alabilme
 • Sınav listesindeki kayıtları MEBBİS sistemine aktarabilme
 • MEBBİS’de açıklanan sınav yerlerini ve sınav sonuçlarını otomatik aktarabilme
 • Sınav sonuçlarını aktarma seçeneği ile sınavı iptal olan kursiyerleri takip edebilme
 • Sertifika alanlar çizelgelerini (Normal / imza için / kütük defteri / tanımlı) alabilme
 • Toplu sertifika basımında kursiyerlerin borcunu görebilme
 • Sertifika listesinden toplu fatura kesebilme
 • Sınav sonuçlarına göre detaylı istatistik ve listeler dökebilme
 • Personel bilgi girişi, iş sözleşmeleri, teklif ve görev yeterlilik belgelerinin dökümlerini alabilme
 • Personelle ilgili özel notlar girebilme ve raporlar hazırlayabilme
 • Personellere e-mail yollayabilme ve SMS gönderebilme
 • Personel maaşlarını girebilme, avans takibi ve genel hesap ekstresinin dökümünü alabilme
 • Personellerin sözleşme sürelerini takip edebilme
 • Personel formlarını çıktı almadan ön izlemesini görebilme
 • Personelleri arşivleyebilme
 • Verilen kriterlere göre genel, yaşa, mesleğe, cinsiyete, sınav sonucuna, tahsil durumuna göre detaylı istatistikleri alabilme
 • 3, 6 aylık, yıllık bazda resmi ve özel istatistikleri alabilme
 • Hafta içi, hafta sonu dönem ders programlarını girebilme ve dökümlerini alabilme
 • Kursiyere veya usta öğreticiye göre direksiyon ders programı yapabilme ve direksiyon ders programı dökümünü alabilme
 • Hafta içi ve hafta sonu gruplarının yoklama takibini yapabilme ve dökümlerini alabilme
 • Direksiyon programında usta öğretici ve araçları sıra ile otomatik dağıtabilme
 • Direksiyon ders programında eğitim yeri (pist) bilgisini girme ve dökümünü alabilme
 • Teorik ders programını ders saati sayısına göre hazırlayabilme
 • Teorik ve direksiyon ders programlarının dökümünü dikey veya yatay olarak alabilme
 • Teorik ve direksiyon ders programlarını Excel’e aktarabilme
 • Kursiyerlere tek tek veya topluca SMS yollayabilirsiniz
 • Günü gelen borç bakiyelerini bildirebilir
 • Kursiyerlere eksik evraklarını hatırlatabilir
 • Teorik ve direksiyon sınav tarihlerini bildirebilir
 • Doğum günlerini kutlayabilir
 • Sınav sonuçlarını bildirebilir
 • Çalışan personellere SMS yollayabilir
 • Kursiyerlerin devamsızlığını bildirebilir
 • Grupların derslerini hatırlatabilirsiniz
 • Ehliyet sınıflarına göre ücret, sınav harcı ve diğer borç sabitlerini girebilme
 • Gelir ve gider hesap türlerinin tanımlarını yapabilme
 • Sınav muaflık tablosu ile ders saati, yaş sınırı ve muafiyetlikleri kolayca ayarlayabilme
 • Araç bilgileri, ruhsat, sigorta, kasko, servis bilgilerini girebilme ve raporlarını alabilme
 • Program arka plan resmini değiştirebilme veya logo ekleyebilme
 • Flash disk’e, CD’ye veya yerel diske yedek alabilme
 • Günlük istenilen saatte otomatik yedek alabilme
 • Ağdaki başka bir bilgisayara yedek alabilme
 • Her türlü formu ve raporu görsel olarak tasarlayabilme ve her yazıcıdan döküm alabilme %100 Excel desteği
 • Kullanıcı şifrelerine ipucu tanımlaması yapabilme
 • Hafta içi, hafta sonu dönem ders programlarını girebilme
 • Kullanıcılara yetki ve şifre tanımlaması yapabilme
×